Copyright

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van de website berusten bij Tim's FUN Casino of bij haar toeleveranciers. Onder website wordt verstaan de homepage met vervolgpagina's, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of andere voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal die op dit moment te benaderen zijn via het internetadres http://www.timsfuncasino.nl.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tim's FUN Casino of haar toeleveranciers tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media en/of op andere wijze op te slaan en/of te verspreiden en/of te verveelvoudigen

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op onze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Tim's FUN Casino geen zeggenschap heeft. Tim's FUN Casino geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet per se dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.